Trên Trái Đất hiện nay có 5 đại dương được xếp theo thứ tự diện tích giảm dần là: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Nam Đại Dương và Bắc Băng Dương. Đại dương lớn nhất. Continue reading