Món khoái khẩu của ngài ăn tuốt không phải là thực phẩm, hay bất cứ đồ ăn gì khác. Mà đó chính là máy bay, xe đạp, ti vi và thủy tinh. Michel Lotito - Ngài ăn tuốt  Ông Michel Lotito (15/6/1950 –. Continue reading