Gà tây là loài gia cầm có năng suất cao, có tỷ lệ dinh dưỡng lớn và được nhiều người ưa thích. Nên nó đã trở thành giống vật nuôi phổ biến, và được chăn nuôi rộng rãi tại nhiều địa. Continue reading