Vào giữa năm 2016, Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ - CIA công bố đã giải mã thành công 28.000 trang báo cáo hàng ngày cho các tổng thống Gerald Ford và Richard Nixon. Các hồ sơ mật này đều có liên quan. Continue reading