Các nhà khoa học mới đây đã phát hiện một bằng chứng chứng minh giả thuyết rằng. Khủng long bạo chúa có tập tính ăn thịt đồng loại của mình. Chính xác đó là khủng long T-Rex và họ hàng của. Continue reading