Người ta tin rằng khỉ Aye Aye chính là hiện thân của thần chết, chúng xuất hiện sẽ mang lại cái chết. Bởi vậy, chúng có thể sẽ bị chết oan, bị bắt và đâm hỏng mắt khi gặp phải người dân. Continue reading