Gần đây, các nhà khoa học đã có những phát hiện mới và họ đưa ra giả thuyết rằng chính những đám mây lục giác ở vùng tam giác quỷ Bermuda mới chính là nguyên nhân của hàng loạt các vụ mất. Continue reading