Vầng trán là nơi biểu thị cho trí tuệ của con người, và theo nhân tướng học, từ tướng trán, có thể nói lên tính cách, vận số của bạn. Hôm nay, Bí Ẩn Cuộc sống sẽ giới thiệu đến bạn. Continue reading