Người đàn ông mang tên Hai Ngọc sống tại thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Quảng Nam đã trở thành một kỳ nhân hiếm có trên thế giới. Hiện nay ông đã trải qua hơn 13.900 ngày không. Continue reading