Lần đầu tiên tại Nam Cực các nhà khoa học Ý đã phát hiện hóa thạch loài khủng long cổ dài Sauropod. Trước đây, hóa thạch khủng long cổ dài Sauropod được tìm thấy tại khắp tất cả mọi nơi. Continue reading