Trong lịch sử có những vụ trộm cướp hoàn hảo đến vô cùng. Sau khi ăn cắp đồ vật hay tiền bạc có giá trị lớn. Những tên cướp thông minh đã lặn mất tăm không một dấu vết. Hãy cùng khám. Continue reading